Amendement Woningbouwprogramma 2030 VSP

 

Verenigde Senioren Partij        

Amendement  Woningbouwprogramma 2030 (2017-147)

 De raad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 18 mei 2017

Toelichting:

In het woningbouwprogramma 2030 is de aanpassing ‘’ 1 b. De locatie Handelskade/Lekboulevard is niet meer opgenomen als een ‘onderzoekslocatie woningbouw tot 2030’ maar als ‘locatie waar juridische procedure loopt ‘’.

Constaterende dat:

  • de percelen gelegen zijn aan de Handelskade/ Lekboulevard
  • deze van cultuurhistorisch waarde zijn
  • de percelen de bestemmingen met de functie van ‘’ Groenvoorzieningen en Water ‘’.
  • de groenstructuur in het plangebied fungeert als ‘’ groene buffer’’ en ‘’ groene ader’’ en drager van de ruimtelijke structuur

Overwegende dat:

  • de raad in andere gevallen besloten heeft woningbouw vanwege grote cultuurhistorische waarde niet toe te laten
  • uit de inspraaknota en het onderzoek blijkt dat de groenvoorzieningen in de directe woonomgeving zeer gewaardeerd wordt door de inwoners van Nieuwegein
  • de Nota Belvedère (juli 1999) van het Rijk te kennen geeft dat de cultuurhistorische identiteit van gebieden sterker richtinggevend moet worden

Besluit 1 b. als volgt te wijzigen

  1. 1 b. De locatie Handelskade/Lekboulevard is niet meer opgenomen als een ‘onderzoekslocatie woningbouw’’ maar als ‘locatie waar juridische procedure loopt ‘’.