Tijdspad en besluiten ROM

Donderdag 11 mei  heeft er een ROM vergadering  plaats gevonden waar SOKH  zou inspreken.

Er waren veel  bewoners aanwezig die wilde laten zien dat zij nog steeds zeer betrokken zijn en tegen de bouw van huizen op de Handelskade –Lekboulevard. De bedoeling was om het gewijzigd concept raadsvoorstel  en de daarbij behorende  aan de brief Fam. Zwamberg –Huiden met daarin de aangepaste motivering naar de Raad van State te bespreken.

De vorm van inspreken tijdens de ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu)vergadering is sinds kort veranderd. De inspreker krijgt geen vijf minuten inspreektijd meer maar mag alleen vragen stellen aan de gemeenteraad en college.

Wij zijn zeer ontevreden over deze vernieuwde vorm van vergaderen. De inspreker(s) konden hun verhaal niet kwijt en kregen geen gelegenheid e.e.a. toe te lichten. Wij, Sokh, hebben onze inspraak op schrift ingeleverd bij de griffier.

Wij, Sokh, hebben een schriftelijke reactie met vragen gestuurd naar college B&W en gemeenteraadsleden.

Tot nu toe hebben we geen reactie terug gekregen.

Deze avond is afgerond met een besluit van vrijwel alle fracties het raadsvoorstel als een hamerstuk te beschouwen.  VSP en CU deze partijen diende respectievelijk  een amendement en motie in.

Donderdag  18 mei zou tijdens de ROM vergadering  een besluit genomen worden door de raadsleden rondom de stukken Handelskade/Lekboulevard.

Het agendapunt stond aan het eind van de avond gepland. De betreffende amendementen werden niet meer in stemming gebracht. Omdat het te laat werd, werden deze punten verschoven naar maandag 22 mei.

Maandag 22 mei was het vervolg van de afgebroken raadsvergadering. Er waren 30 raadsleden aanwezig. Het amendement (A60) van de VSP werd verworpen met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Wel wordt deze met commentaren als toelichting naar de Raad van State meegestuurd. Het argument om de motie, voorstel voor aankoop grond door de gemeente, te verwerpen (6 tegen 24)was dat men het tijdstip van de motie te vroeg vond. Eerst de procedure van de Raad van State afwachten.

Het amendement  van de CU (A63) werd eveneens verworpen.

Het raadsvoorstel om de motivering van handhaving van het groen naar de Raad van State stemden 29 raadsleden voor en 1 (Nieuwegein) tegen.

Nu is het afwachten voor de uitspraak van Raad van State.